Archivo de la etiqueta: cursos de cocina

Curs: Cuina

Datos del curso

Fecha inicio: 10/06/2015

Contacto: 971 763 580 

Dades de l’acció formativa Esp Formativa 9/14 CUINA Col·lectiu prioritari: Formació adreçada a col·lectius vulnerables Modalitat: Presencial Condueix a l’obtenció de certificat de professionalitat: Inscripcions Fins: Dates Inici/Fi: De 10/06/2015 a 26/06/2015 Horari: Família prof.: HOTELERIA I TURISME (HOT) Lloc on s’imparteix IFES-INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES AV. ARQUITECTE GASPAR BENNASAR , 71 07004 Palma Tel.: 971 763 580 Fax: Email: cristina.ortega@baleares.ifes.es Observacions: Mòduls que s’imparteixen Codi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores) MP0017 Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80 Codi225/14 Codi Esp HOTR0408 sí Nivell de Qualificació:2 04/05/2015CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportar CP NIVELL 2 Disposar del títol gratuat ESO, o: -Tenir pendent (ESO) per 2 assigatures que no siguin: -Llengua castellana o catalana -Matemàtiques Estar en possessió d’un CP nivell 2 Complirar amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mig, els quals són: -Graduat en educació secundària obligatòria -Títol de tècnic auxiliar/ Títol de tècnic -Haver superat el 2on curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) -Haver superat el 2on curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM) -Haver superat els enseyaments d’Arts aplicades i oficis artístics, el 3er curs del Pla de 1963 o, el 2on de comuns experimentals -Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa Estar en possessió d’un CP nivell 1 de la mateixa família professional Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys Disposar dels coneixements formatius o professionals sufucients que permitin cursar amb aprofitament la formació CRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELS REQUISITAS D’ACCÉS Disposar del títol batxillerat, o: -Tenir pendent el Títol de Batxillerat per 2 assigatures que no siguin: -Llengua castellana o catalana -Matemàtiques Estar en possessió d’un CP nivell 2 de la mateixa família professional Estar en possessió d’un CP nivell 3 Complir amb els següents requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, els quals són: -Haver superat 2on curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental -Haver cursat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o Preuniversitari -Estar en possessió del títol de Tècnic especialista, Tècnic Superior o altre d’equivalent a efectes acadèmics -Estar en possessió d’una titulació universitària -Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa.

Más información…

Curso de Productos culinarios

Datos del curso
Fecha de inicio:24/04/2015

Contacto:971 763 580

Dades de l’acció formativa
Esp Formativa 9/14 CUINA
Col·lectiu prioritari: Formació adreçada a col·lectius vulnerables
Modalitat: Presencial
Condueix a l’obtenció de certificat de professionalitat:
Inscripcions Fins:
Dates Inici/Fi: De 24/04/2015 a 04/06/2015
Horari:
Família prof.: HOTELERIA I TURISME (HOT)
Lloc on s’imparteix
IFES-INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES
AV. ARQUITECTE GASPAR BENNASAR , 71 07004 Palma
Tel.: 971 763 580 Fax: Email: cristina.ortega@baleares.ifes.es
Observacions:
Mòduls que s’imparteixen
Codi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)
MF0262_2 Productos culinarios 170
Codi224/14